+385 (0) 99 3300 266
© 2021 - 2023 Meling Gradnja. Sva prava pridržana.
Web stranicu napravio Mario Bašić

Stručni nadzor građevinsko-obrtničkih radova

U našoj ponudi nudimo uslugu stručnog nadzora nad izgradnjom građevinskih objekata.

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13) investitor je dužan stručni nadzor građenja povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti.

Stručni nadzor građenja provodi se prilikom građenja svih građevina i izvođenja svih radova za koje se izdaje građevinska dozvola i/ili uporabna dozvola.