+385 (0) 99 3300 266
© 2021 - 2023 Meling Gradnja. Sva prava pridržana.
Web stranicu napravio Mario Bašić

Kompleks kuća za odmor

“Kompleks od tri kuće za odmor na otoku Krku”

Kompleks od tri kuće za odmor na otoku Krku

Lokacija: Gabonjin

Godina izgradnje: 2017.

Ugovoreni radovi: Kompletni armirano betonski radovi na konstrukciji kuća za odmor i potpornim zidovima. Kompletni zidarski radovi. Izvedba AB krovne konstrukcije i pokrivanje krovova crijepom. Hidroizolaterski radovi.